Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С