Идентификация методом ПЦР-4

Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis, Tannerella forcythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Capnocytophaga species